با سلام احتراما خواهشمند است درخصوص نصب دو تکسا با شماره قفل هاي مختلف بر روي يک سيستم درصورت امکان راهنمائي لازم را اعلام نمائيد.