با سلام و خسته نباشد جهت انجام آناليز پروژه هاي تجميع راه و باند در صورت امکان يک فيلم اموزشي رو سايت بگذاريد چون فايل راهنما خيلي مختصر ميباشد و حقيقتا در مناقصات با مشکل مشکل روبه رو ميشيم يا حداقل فايل pdf جامع تري روسايت بگذاريد. مثلا يکي از مشکل ها در عوامل چهار گانه که تشکيل شده از تب هاي واحد – مقدار – بهاي واحد – ضريب – مقدار کل اين قسمت مقدار که بايد از جمع مقدار هاي عوامل تشکيل دهنده اصلي ايتم فهرست پايه باشند خطا ميدهد يعني برابر با حاصل جمع انها نيست