با سلام چرا مقادير ستاره دار تعريفي در مالي به محاسبه گر ميزان حمل آنها منتقل نمي گردد؟ چرا شن و ماسه هر يک جداگانه و مجدداً با هم مخلوط شن و ماسه يعني 2 بار کرايه حمل آنها بحساب مي آيد؟!