نشریه ۴۳۱۱

13 خرداد 1402
ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان
جهت دانلود سند اینجا کلیک کنید.   سوال: در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه در دست احداث خود […]
13 خرداد 1402
ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان
سوال: مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر […]
13 خرداد 1402
ماده 20 شرایط عمومی پیمان
سوال: با توجه به تعهد پیمانکار به تهیه مصالح مرغوب و انجام مطالعه کافی در خصوص امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح، چنانچه منابع تهیه […]
13 خرداد 1402
ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان
سوال: پیرو بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار ۲۰ ساله آب و هوا، آیا ملاک این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل […]
13 خرداد 1402
ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان
سوال: چنانچه بدلیل قصور ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل تأﺧﯿﺮ در ﭘﺮداخت‌ها (ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت‌های ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز […]