پرسش‌ و پاسخ دفتر فنی

14 خرداد 1402
تعلیق قهری
سوال: موضوع: ارائه نظر ارشادی با سلام؛ احتراماً در پروژه‌‎ای عمرانی زمین کارگاه تحویلی (آب‌بندان) با مدّت اوّليه 6 ماه که توسط کارفرما مطابق بند الف […]
14 خرداد 1402
تمدید مدّت پیمان و جواز تأخیرات
سوال: موضوع: درخواست ارائه طریق باسلام و آرزوی توفیق؛ این شرکت جهت تمدید پیمان مستند به لایحه تأخیرات ابرازی و ارائه شده به کارفرما، تقاضای بررسی […]
14 خرداد 1402
خسارات قابل مطالبه ناشی از خاتمۀ پیمان
سوال: موضوع: خسارات قابل مطالبه در ماده ۴۸ با سلام؛ احتراما، این شرکت در 1400/12/24در مناقصه یکی از پوژه های مسکن افدام ملی بصورت دستمزدی با […]
14 خرداد 1402
تأخیر کارفرما در پرداخت مالی
سوال: موضوع: تأخیر کارفرما در پرداخت مالی درود و عرض ادب؛ احتراما در خصوص «با توجه به اینکه، تأخیرات کارفرما در پرداخت های مالی (بیش از […]
14 خرداد 1402
فقدان موضوعیّت جدول شکست کار در پرداخت قطعی پیمان‌ سرجمع
سوال: موضوع: استفساریه با سلام؛ احتراما به استحضار می رساند در قراردادی با دانشگاه علوم کشاورزی ساری که بصورت سرجمع منعقد شده است درنقشه های ابلاغی […]
14 خرداد 1402
اکراه اقتصادی در صورتمجلس مالی
سوال: موضوع: استفساریه با سلام؛ احتراماً به استحضار می‌رساند، این شرکت با اتاق بازرگانی کرمانشاه در تاریخ 1398/08/20 قراردادی بر اساس فهرست بها و شرایط عمومی […]
14 خرداد 1402
تعامل ضریب کلّ و جزء با تغییر مقادیر
سوال: موضوع: : استفسار در ارتباط با بخشنامه ۷۶۵۷۴ (تبصره بند 2-5 بخشنامه) با سلام؛ احترامأ، به استحضار میرساند این شرکت در یکی از پروژهای خود […]