ردیف شرح حجم دانلود درصد رشد 1401 به 1402
1 فهرست بهای ابنیه 7.86MB دریافت فايل دریافت فايل
2 فهرست بهای تاسیسات برقی 6.88MB دریافت فايل دریافت فايل
3 فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 4.79MB دریافت فايل دریافت فايل
4 فهرست بهای راه، باند و فرودگاه و زیرسازی راه آهن 6.17MB دریافت فايل دریافت فايل
5 فهرست بهای راهداری 5.65MB دریافت فايل دریافت فايل
6 فهرست بهای خطوط انتقال آب 4.77MB دریافت فايل دریافت فايل
7 فهرست بهای شبکه توزیع آب 3.97MB دریافت فايل دریافت فايل
8 فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات 4.29MB دریافت فايل دریافت فايل
9 فهرست بهای آبیاری و زهکشی  7.38MB دریافت فايل دریافت فايل
10 فهرست بهای آبیاری تحت فشار 2.58MB دریافت فايل دریافت فايل
11 فهرست بهای سد سازی 6.60MB دریافت فايل دریافت فايل
12 فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 4.01MB دریافت فايل دریافت فايل
13 فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی 4.64MB دریافت فايل دریافت فايل
14 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 5.60MB دریافت فايل دریافت فايل
15 فهرست بهای چاه 2.53MB دریافت فايل دریافت فايل
16 فهرست نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن 2.36MB دریافت فايل دریافت فايل
17 فهرست ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری 1.66MB دریافت فايل دریافت فايل
18 فهرست بهره برداری آب شرب 3.62MB دریافت فايل دریافت فايل
19 فهرست مرمت بناهای تاریخی 4.19MB دریافت فايل دریافت فايل
20 فهرست خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق 1.86MB دریافت فايل دریافت فايل
21 فهرست خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق 2.72MB دریافت فايل دریافت فايل
22 فهرست پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق 4.61MB دریافت فايل دریافت فايل
23 فهرست نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق 2.33MB دریافت فايل دریافت فايل
24 فهرست تجهیزات آب و فاضلاب 4.25MB دریافت فايل دریافت فايل
25 فهرست بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب 2.13MB دریافت فايل دریافت فايل
26 فهرست نگهداری شبکه فاضلاب 1.36MB دریافت فايل دریافت فايل
27 توزیع نیروی برق 4.04MB دریافت فايل دریافت فايل
28 فهرست کارهای دریایی و ساحلی 6.56MB دریافت فايل
29 فهرست حفاری اکتشافی 3.30MB دریافت فايل
30 فهرست پسماند 2.44MB دریافت فايل
31 فهرست فضای سبز 2.74MB دریافت فايل
32 لیست مغایرت فهرست بهای 1401 با 1402   دریافت فایل   

فهارس بهای نفت و گاز 1401

ردیف شرح حجم دانلود
1 فهرست نرخ عوامل در صنعت نفت 882KB دریافت فايل
2 فهرست خطوط لوله بين شهری 1.15MB دریافت فایل
3 فهرست خطوط لوله کمربندی 1.23MB دریافت فایل
4 فهرست خطوط لوله گاز شهری 1.05MB دریافت فایل
5 فهرست گازرسانی به صنایع 1.08MB دریافت فایل
6 فهرست خطوط لوله روزمینی 1.04MB دریافت فایل
7 فهرست نصب پالایشگاههای نفت و گاز 2.62MB دریافت فایل
8 فهرست نصب واحدهای بهره برداری 2.24MB دریافت فایل
9 فهرست نصب تلمبه های خانه نفت 1.91MB دریافت فایل
10 فهرست نصب واحدهای سرچاهی 1.71MB دریافت فايل
11 فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه 1.92MB دریافت فايل
12 فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی 1.23MB دریافت فايل
13 فهرست عملیات ساختمانی صنعتی 0.98MB دریافت فايل
14 فهرست تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر 2.1MB دریافت فايل